Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Ajankohtaista

Ajankohtaista

12.12.2020

Laaja Heinijärveäkin koskeva hanke käynnistymässä

Yhdistyksemme on yhdessä Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tarkoituksena on koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimustulokset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä. Niiden pohjalta laaditaan asiantuntija-arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Aikaisemmista hankkeista poiketen hankealue ulottuu nyt aiempaa laajemmalle ja kattaa koko valuma-alueen. Tavoitteena on tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.

Hanke käynnistynee keväällä 2021, ja sille on haettu rahoitusta ELY-keskukselta.

Hankkeesta hyötyvät Heinijärven, Heinijoen ja Jänijärven lähialueen asukkaat, mökkiläiset, vesistöjen käyttäjät sekä luontomatkailijat ja retkeilijät.

Ennen hankkeen käynnistämistä järjestämme yleisötilaisuuksia, joihin toivotamme kaikki asianosaiset tervetulleiksi mukaan kertomaan toiveistaan ja mahdollisista huolistaan alueen vesien tilan parantamiseksi.

Hankealueen kartta

 

Olemme Facebookissa