Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Ajankohtaista

Ajankohtaista

16.03.2023

Tammelan järviylänkö ei sovellu kaivostoimintaan

Mineraalien etsintäbuumi on taas käynnissä myös Tammelassa. Alueella on arveltu olevan varsinkin kuparia ja nikkeliä, mutta myös vihreään siirtymään tarvittavia alkuaineita, ja ulkomaiset kaivosyhtiöt ovatkin aktivoituneet varaamalla malminetsintäalueita.

Englantilais-australialainen kaivosyhtiö Rio Tinto Exploration Finland on tehnyt kaksi kaivosvarausta Pohjois-Tammelaan: ensimmäinen käsittää Metsähallituksen omistaman maa-alueen Särkijärven eteläpuolella (pinta-ala 600 ha) ja toinen laajan 6400 hehtaarin alueen, joka ulottuu Jänijärveltä valtatie 10:n eteläpuolelle ja Teuron ylätien itäpuolelle.  Esimerkiksi Heinijärvi jää varausalueen sisään. Kaivosvaraus tarkoittaa sitä, että muut kaivosyhtiöt eivät voi toimia alueella

Nyt Rio Tinto hakee TUKESilta malminetsintälupaa ensimmäiselle, pienemmälle alueelle. Hakemuksessaan se kertoo, että aikoo jatkaa malminetsintää suuremmalla alueella - vaikka harhaanjohtavasti kirjoittaa tämän niin pienellä fontilla, että todellisen tarkoituksen huomaaminen on hyvin vaikeaa.

On hyvä kuitenkin huomata, että nyt on kyse vasta luvan hakemisesta MALMINETSINTÄÄN, ei kaivostoimintaan. Jo malmin etsiminen, riippuen tietenkin menetelmistä, voi vahingoittaa luonnon tasapainoa ja aiheuttaa turhaa huolta kiinteistöjen omistajissa.

Mahdollisen kaivostoiminnan aloittaminen on saanutkin vesiensuojeluyhdistykset ja monet muut toimijat havahtumaan ja tekemään muistutuksen TUKESiin. Heinijärven Suojelu ry:n muistutuksessa otetaan kantaa lähinnä hakemuksen puutteisiin ja harhaanjohtavaan ja epäselvään informaatioon. Muistutuksessa edellytetään ensisijaisesti, että TUKES pysäyttää lupaprosessin. Jos lupa malminetsintään kuitenkin myönnetään, edellytetään perusteellista luontoselvitystä sekä avointa ja rehellistä tiedottamista ennen minkäänlaisia toimenpiteitä.

Myös Särkijärven ja Jänijärven yhdistykset ovat tehneet omat muistutukset, samoin useat alueen vakituiset asukkaat.

Kun TUKESin päätös malmietsinnästä tulee, on siitä mahdollista valittaa Hallinto-oikeuteen. Vasta kun TUKESin myöntämä etsintälupa on lainvoimainen, eli valitukset on käsitelty, voi Rio Tinto aloittaa malminetsinnän.

Muistutus malminetsintälupahakemukseen>

 

Olemme Facebookissa