Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Ajankohtaista

Ajankohtaista

20.02.2024

Helikopterilennot aloitettiin valituksestamme huolimatta

Kaivosyhtiö Rio Tinto Exploration Finland Oy on saanut Hämeen ELY-keskukselta luvan geofysikaalisiin lentomittauksiin, joiden avulla hankitaan tietoa maaperästä ja etsitään mahdollisia mineraaliesiintymiä. 19.2.–15.3. tapahtuvat lennot aiheuttavat melua ja häiriötä kartalle merkityllä alueella. Helikopterilennot kartalla. Lisäksi päätöksen valitusaika päättyy 22.2., eli vasta sen jälkeen, kun lennot on jo aloitettu. Yhdistyksemme on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Hämeen ELY-keskuksen antamasta meluluvasta ja edellyttänyt, että lupa perutaan. Jos sinulla on lukuoikeus Forssan lehteen, tässä uutinen 16.2.2024 https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/6565862

Olemme ponnekkaasti pyrkineet yhdistyksenä vaikuttamaan malminetsinnän pysäyttämiseksi Tammelan ja Forssan alueella. Olemme neljästi lähestyneet eri viranomaisia vajaan vuoden aikana ja kokonaisuutta kuvaa hyvin se, että meillä on kolme eri päätöstä Rio Tinton kaivosasiassa, ne on antanut kaksi eri viranomaista, niistä on kaksi eri valitusviranomaista, valitusoikeus on kolmessa eri laissa ja valitusoikeus perustellaan kahdella eri tavalla.

  1. Muistutus 14.3.2023 Tukesin myöntämään Särkisuon malminetsintälupahakemukseen. Pyydetty Tukesia hylkäämään malminetsintälupaprosessi harhaanjohtavana ja hyvän hallintotavan vastaisena. Malminetsintälupa myönnetty.
  2. Valitus 14.6.2023 Särkisuon malminetsintälupapäätökseen, missä vaadimme Hämeenlinnan hallinto-oikeutta peruuttamaan malminetsintäluvan hallintolain ja kaivoslain vastaisena ja harhaanjohtavana. Malminetsintälupaa ei peruttu, vaan asia on vielä käsittelyssä.
  3. Valitus 15.1.2024 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Särki2-nimisen malminetsintävarauksen peruuttamiseksi. Vaadimme, että hallinto-oikeus edellyttää, että Tukes käsittelee uudelleen nykyiset ja mahdollisesti tulevat varausilmoitukset ja etsintäluvat yhtenä kokonaisuutena siten, että yksilöiden ja kuntapäättäjien lainmukaiset oikeudet turvataan. Asia vireillä.
  4. Valitus 13.2.2024 Vaasan hallinto-oikeuteen helikopterilentojen aiheuttamasta häiriöstä ja melusta ympäristölle. Valitus päätökseen ympäristönsuojelulain (527/214) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta sekä vaatimus päätöksen täytäntöönpanon perumisesta. Asia on vireillä.
 

Olemme Facebookissa