3.jpg
 
 

Hankkeet

Heinijärven Suojeluyhdistys on käynnistänyt oma-aloitteisesti hankkeita järven ja sen ympäristön kunnon selvittämiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi yhdistys on ollut osallisena sellaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on Heinijärveen tai sen ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Opastetauluihin lisätty QR-koodit

Sekä Heinijärven että Jänijärven kunnostuskohteiden opastetauluissa on nyt myös QR-koodit. Puhelimien QR-koodilukijalla avautuu Youtube-video kyseisestä kohteesta.

Videoita hankekohteista

Jänijärven seudun suojeluyhdistys on kuvauttanut yhteisten hankkeidemme kohteita. Käyhän katsomassa lintuperspektiivistä, miltä kunnostuskohteet näyttävät. Videot on kuvannut Henri Hiisilä Skycat Oy,  Tammelasta ja editoinut MakMedia

Heinijoen eroosiolaatat toimineet hyvin

Kymmenen vuotta sitten Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeen puitteissa Heinijärvestä Jänijärveen laskevaan Heinijokeen asennettiin betoniset laatat suojaamaan ojan penkkoja eroosiolta. Heikki Saloisen ideoimat laatat ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi estää kiintoaineen irtoaminen penkereiltä jokeen ja edelleen Jänijärveen. Lue lisää Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen KVVY:n sivulta:

https://kvvy.fi/betonilaatat-hyva-ratkaisu-heinijoen-eroosioon/?fbclid=IwAR3onkj2QeHNA2jejjYEQ4gtfEecPq7wjeM7_39ZSsqnmzCFW5IjEZ4YlRo

Hyviä kokemuksia pohjapadosta

Naapurijärvellämme Jänijärvellä ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin Heinijärvellä: veden korkeuden rajut vaihtelut, vesimassan ajoittainen vähyys ja siitä johtuva  ravinne- ja kiintoainekuormituksen kohoaminen. Molemmille järville tehtiin aikanaan suunnitelmat pohjapadon rakentamiseksi, mutta Heinijärvellä pato ei toteutunut pääosin Heinijoen varren asukkaiden vastustuksen vuoksi. Jänijärvelle tehtiin pohjapato Peräjoen suuhun v. 2013, ja veden pinnan korkeusvaihtelu on saatu kuriin, ja järven kunto on selkeästi parantunut. Lue juttu Kokemäenjoen vesistön verkkosivuilta: 

https://kvvy.fi/pohjapato-pelasti-janijarven-virkistyskayton/?fbclid=IwAR3-k2dgGOETnRWpQ45KA4r_1g2GGT4qYIIf3PYhQGsPbYG41LHtQIYDEJ4

 

Omat hankkeet ja tutkimukset

Veden laatu- ja kalastotutkimus 2007-2008

Oja-ja järvivesitutkimus 2011

Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014

Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016

Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2016 - 2018

Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja patikointireitti 2016 - 2019

HAMK oppilasprojekti Heinijärven tila 2019

EAKR-hankkeet

Yhdistys on myös osallisena sellaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on Heinijärveen vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen:

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston sunnitteluhanke (2009-2012)

Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen (2011-2014)

Tammelan järvien ja kalaston tutkimus (2012-)

Metsäojia on kunnostettu

Heinijärven valuma-alueella on kunnostettu viisi Heinijärveen laskevaa ojaa. Kaivuutyöt saatiin päätökseen maaliskuussa 2009. Metsäojien kunnostaminen toteutettiin luonnonhoitohankkeena osana Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushanketta ja siitä vastasi Metsäkeskus, myös kustannusten osalta. Laskeutusaltaat suodattavat metsäojista tulevia ravinteita ja estävät niiden pääsyn järveen. Myös veden virtaama tasaantuu. Kartta altaiden sijoituspaikoista.