1.jpg
 
 

Vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007 -2008

Heinijärven vesistön tilan selvittämiseksi ja oikeiden parannuskeinojen löytämiseksi yhdistys käynnisti v. 2007 kaksi hanketta: veden laadun tutkimus ja koekalastus. Lammin Biologisen aseman 4/2008 valmistuneen raportin mukaan järvi on rehevä ja fosforikuormitteinen. Pienet särkikalat ovat vallalla. Tuloksia tullaan hyödyntämään mm. Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeen  yhteydessä.