5.jpg
 
 

Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on tutkinut  neljättä kertaa peräkkäin Heinijärven veden laatua ja järveen laskevien Myllyojan, Luolalamminojan ja Hylöjärvenojan tilaa ja virtaamia. Vuoden 2016 tulokset eivät merkittävästi eronneet kaksi vuotta aiemmin raportoiduista. Valuma-alueelle aiemmin rakennettujen altaiden ja pohjakynnysten vaikutukset eivät näkyneet vielä tuloksissa. Muutokset voivat tapahtua hitaasti, ja usein tarvitaan pitkäaikaista seurantaa vaikutusten havaitsemiseksi, koska vedenlaadussa esiintyy normaalia vaihtelua vuodenaikojen ja vuosien välillä. Lue koko raportti.