1.jpg
 
 

Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu

Päivitys 28.9.2021

Yhteishanke etenee

Tämän vuoden käynnissä ollut Heinijärven ja Jänijärven yhteishanke – Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu - on hyvässä vauhdissa. Huolimatta koronakurimuksesta, hankeryhmä on kokoontunut etänä säännöllisesti ja asiat etenevät. Seuraava tärkeä välietappi on keskustelutilaisuus sellaisten maan- ja kiinteistönomistajien kanssa, joiden alueita hanke saattaa koskea. Tärkeässä roolissa on myös Metsäkeskus, jonka rinnakkainen hanke lomittuu meidän hankkeeseemme. Maanomistajien yhteinen keskustelutilaisuus on suunnitelmissa syksyn aikana.

Päivitys 10.5.2021

Hankkeen kokonaiskustannus on 16.240 euroa, ja Hämeen ELY-keskus on  myöntänyt hakemuksen mukaisesti avustusta 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli 8.120 euroa. Heinijärven osuus hankkeen kustannuksista on 1.190 euroa. Forssan lehden uutinen.

Metsäkeskuksella on käynnistymässä hanke, jossa suunnitellut toimenpiteet ovat samansuuntaisia oman hankkeemme kanssa. Hankkeita koordinoidaan rinnakkain, ja edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Mikä hanke?

Yhdistyksemme on yhdessä Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tarkoituksena on koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimustulokset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä. Niiden pohjalta laaditaan asiantuntija-arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Aikaisemmista hankkeista poiketen hankealue ulottuu nyt aiempaa laajemmalle ja kattaa koko valuma-alueen. Tavoitteena on tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.

Hankkeesta hyötyvät Heinijärven, Heinijoen ja Jänijärven lähialueen asukkaat, mökkiläiset, vesistöjen käyttäjät sekä luontomatkailijat ja retkeilijät.

Ennen hankkeen käynnistämistä järjestämme yleisötilaisuuksia, joihin toivotamme kaikki asianosaiset tervetulleiksi mukaan kertomaan toiveistaan ja mahdollisista huolistaan alueen vesien tilan parantamiseksi.