4.jpg
 
 

Toimenpiteet 2015 -

10.10.2016

Sinilevä tutkittu

Heinijärvi ei ole moniin vuosiin kärsinyt laajoista sinileväsesiintymistä. Kesällä 2016 levää esiintyi ajoittain, mutta tyypillisesti sinilevää on aina enemmän syksyllä veden viiletessä. Nytkin levää on ollut vaihtelevasti koko alkusyksyn. Leväpitoisen veden myrkyllisyyden toteaminen on haastavaa, koska elinkaaren eri vaiheissa sama levä voi kehittää myrkkyä ja sitten taas olla vaaratonta. Siksi sinilevään tulee suhtautua aina varoen. Ympäristöhallinnon sivuilla on tietoa sinilevän tunnistamisesta ja sinileväpitoisen veden käyttörajoituksista.

Heinijärven vesi tutkittiin 10.10. Novalabin laboratoriossa Karkkilassa, ja siitä löytyi kaksi sinileväsukua: Anabaena sp ja Aphanizomenon sp. 

1.5.2015

Luolalamminojan fosforisaostaja

Heinijärveen laskevista ojista luoteiskulmaan laskeva Luolalamminoja kuljettaa merkittävän määrän ravinteita järveen (Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014). Varsinkin fosforin osuus ylittää muista laskuojista tulevan kuormituksen moninkertaisesti. Fosforikuorman vähentämiseksi Luolalamminojaan, Heinämaantien ja järven väliin, on asennettu fosforisaostaja. Laitteeseen annosteltava ferrisulfaatti saostaa fosforin, eikä se päädy järveen. Kaksi saostuspönttöä on jo paikoillaan, ja tavoitteena on, että annostelija on käytössä muutamia viikkoja syksyllä ja keväällä tulvaveden aikaan. Fosforin määrää sekä Luolalamminojassa että Heinijärvessä seurataan. Kuvat-sivulla on kuvia saostajasta.