4.jpg
 
 

EU Lippu ja lause suomi.jpgLeader logo rgb EU ISO.jpg

 

Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017 - 2018

Ajankohtaista hankkeesta

18.8.2018

Tutustumiskierros kunnostuskohteille

Jänijärveläisten aloitteesta järjestetään hankkeiden tutustumiskierros yhdessä heinijärveläisten kanssa lauantaina 25.8.2018. Seuraamme uusia opastauluja päätyen Saloistenjärven erämaauimarannalle, jossa pidämme juoma-kahvi-grillimakkarantuokion yhdessä jänijärveläisten kanssa. Kierros alkaa Jänijärven päästä Pajulantien opastaululta klo 11. Heinijärveläiset voivat tulla mukaan kullekin sopivalta ”pysäkiltä”. Kierroksen päätepisteessä Saloistenjärven uimarannalla ollaan arviolta klo 12.30. Matkaa tehdään kimppakyytiperiaatteella. Opastaulujen sijaintikohdat ja pysähdyspaikat:
• Pajulantien risteys
• Sammalkorventien risteys
• Heinämaantie/Taipaleentie/Heinijoki
• Heinämaantie/Luolalamminoja
• Haarankorventie/Hylöjärvenoja
• Kuivajärven - Saloistenjärven kannas
• Saloistenjärvien uimaranta
Tervetuloa tutustumaan kunnostuskohteisiin!

25.6.2018

Infotaulut paikoillaan

Heinijärven ja Jänijärven valuma-alueen kunnostustoimenpiteistä on tehty infotaulut, Kiitokset Jänijärven aktiiveille! Kunnostuskohteita on 11:

Heinijärven alue

Heinijoen eroosiolaatat, Myllyojan riistakosteikko, Hylöjärvenojan laskeutusallas, Luolalamminojan fosforisieppari, Kyynäräjärven pohjakynnys, Saloistenjärven erämaauimaranta

Jänijärven alue

Peräjoen pohjapato, Pajulanojan fosforisieppari, Sammalkorventien tulvatasanne, Yhteisranta, Heinijoen suun ruoppaus

Taulujen sijainti:

  • Saloistenjärvien uimaranta

  • Haarankorventie/Hylöjärvenoja

  • Kuivajärven - Saloistenjärven kannas

  • Heinämaantie/Luolalamminoja 

  • Heinämaantie/Taipaleentie/Heinijoki

  • Sammalkorventien risteys

  • Pajulantien risteys 

19.12.2017

Lammin biologinen asema on saanut vesistötutkimuksen päätökseen ja raportti on valmistunut. Tutkimus kohdistui Heinijärveen ja Jänijärveen sekä valuma-alueen ojiin. Vastaavat tutkimukset on tehty oman yhdistyksemme toimesta Heinijärven alueella vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2016

2.8.2017

Lammin biologisen aseman tutkijat ovat liikkeellä Heinijärvellä tiistaina 8.8.2017, kun hankekauden toinen vesinäyte otetaan Heinijärvestä, Myllyojasta, Luolalamminojasta ja Hylöjärvenojasta. 

16.4.2017

Hankeinfo keräsi väkeä

Komea pääsiäiskokko roihusi, kun reilut kuusikymmentä Jänijärven ja Heinijärven alueen kyläläistä ja mökkiläistä tuli kuulemaan hankkeiden tilanteesta Lempään Myllyn tontille 15.4. Koleaa keliä lämmitti kokon lisäksi mukava tunnelma, kuumat pullakahvit ja makkarat. Kiitokset järjestäjille! Kuvia-sivulta pääset aistimaan tunnelmia.

27.3.2017

Hankeinfoa ja pääsiäiskokko

Tervetuloa Heinijärven Suojelun ja Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen yhteiseen hankeinfoon pääsiäislauntaina 15.4. klo 14 - 17, Lempään Myllyn tontille Peräjoen rannalle, Lempääntie 450, Tammela. Kerromme yhteisistä hankkeistamme ja nautimme mukavasta yhdessäolosta. Virvokkeitakin on tarjolla. Tilaisuus on avoin kaikille hankkeista kiinnostuneille, tervetuloa mukaan! Kutsu. 

16.3.2017

Veden laadun seuranta käynnistyy

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema tekee vedenlaadun seurantatutkimuksen vuoden 2017 aikana Heinijärven ja Jänijärven alueella. Tutkimusmenetelmä on yhteneväinen Heinijärvellä ja siihen laskevissa kolmessa ojassa v. 2016 tehdyn tutkimuksen kanssa. Vastaava tutkimus toteutetaan Jänijärvellä, Heinijoessa, Peräjoessa, Kärkistenojassa ja Pajulanojassa.

Hankkeen tarkoitus

Edellisissä vesistöhankkeissa tehtyjen toimenpiteiden toimivuutta ja vaikutuksia on tarkoitus selvittää teettämällä veden laadun ja virtaaman tutkimuksia. Tavoitteena on kerätä tietoa vesistöjen tilasta, jotta saadaan vertailukelpoista aineistoa menneisiin ja tuleviin mittauksiin nähden.

Hankkeen toinen tavoite on luoda edellä mainittuja kunnostustoimenpiteitä yhdistävä patikointireitti ja asentaa kohdealueille ympäristökasvatuksellisia infotauluja, joiden tarkoitus on jakaa tietoa yhdistysten voimin tehdyistä vesiensuojeluhankkeista ja lisätä kohderyhmien tietoisuutta vesiensuojeluksen merkityksestä ja alueen luonnosta.

Vesinäytteiden otto ja virtaaman mittaus

Hankealueen järvistä on tarkoitus ottaa erilaisia näytteitä, joiden avulla selvitetään kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia. Tasaisin väliajoin otettujen vesinäytteiden avulla kyetään seuraamaan veden tilan paranemista tai huononemista. Virtaamamittauksien avulla saadaan selvitettyä jo olemassaolevien pohjapatojen, kosteikkojen ja muiden vedenpidätyskeinojen toimivuutta erityisesti tulva-aikana. Samalla kyetään arvoimaan aiemmissa vesiensuojeluhankkeissa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia kohdealueiden veden laatuun. Heinijärven Suojelu on teettänyt säännöllisesti omia tutkimuksia vesistön ja ojien tilasta, mutta nyt halutaan saada kokonaiskuva kaikista niistä alueista, joihin aikaisempien hankkeiden toimenpiteet ovat kohdistuneet. 

Patikointireitti ja ympäristökasvatukselliset infotaulut

Hankealueen järvillä on arvokasta historiaa jo isovihan ajalta, kuten Salmensaaressa sijaitseva piilopirtti. Kauniit maisemat, erikoislaatuinen ympäristö runsaine hyönteislajeineen ja mielenkiintoinen historia ovat kuitenkin vaikeasti löydettävissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa alueen historiasta, luonnosta sekä aiemmin mainitusta kunnostustoimenpiteistä ja vesiensuojelusta infotaulujen avulla. Patikointireitin tarkkaa sijaintia ei ole vielä määritelty, mutta sen alustava tarkoitus olisi kiertää nykyiset ja tulevat kunnostusalueet.

Hankkeella on yksi hakija, Jänijärven suojeluyhdistys, mutta Heinijärven ja Peräjoen vesiensuojeluyhdistykset osallistuvat myös hankkeen toteutukseen sekä rahallisesti että tarpeen mukaan talkooapuna. Kunnan ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu hankkeeseen tarjoamalla asiantuntijuutta. Toteutukseen on tarkoitus ottaa mukaan myös Hämeen ammattikorkeakoulun oppilaat.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta LounaPlussalta. Rahoituskustannukset ovat yhteensä 12.700 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 11.430 euroa.