4.jpg
 
 

Logo ja graafinen ilme

Heinijärven Suojeluyhdistyksen ulkoisessa viestinnässä käytetään yhtenäistä tunnusta, joka koostuu tyylitellystä lumpeen lehdestä ja yhdistyksemme nimestä. Logo syntyi suunnittelukilpailun tuloksena ja uuden ilmeen takana on Pekka Könönen Hyvinkäältä. 

  • Logo koostuu aina sekä tunnuksesta että yhdistyksemme nimestä, niitä ei käytetä erikseen.

  • Logoa voidaan käyttää sekä värillisenä että mustavalkoisena.

  • Logon ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa. 

Logon käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa Marja Mäkelä, marja.makela2@gmail.com, puh. 050 5226035.