Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Hankkeet ja tutkimukset

 
 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu Hankkeen yleiskuvaus Ajankohtaista hankkeesta


Ajankohtaista hankkeesta

Sedimenttitutkimus tulossa (31.10.2022)

Heinijärvellä, Jänijärvellä ja mahdollisesti Heinijoessa otetaan näytteitä pohjasedimentistä viikolla 45. Tutkimuksen tekee Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus. Järvillä liikutaan poikkeuksellisesti polttomoottoriveneellä, koska näytteiden otto edellyttää tukevaa alustaa kahdelle näytteenottajalle. Näytteitä pyritään ottamaan molemmista järvistä kolmesta paikasta ja joesta yhdestä paikasta. Näytteistä tutkitaan muun muassa sedimentin koostumus, ravinteet ja orgaanisen aineen määrä. Tutkimus sisältyy Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu -hankkeeseen.

Metsäkeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut (9.6.2022)

Jänhijoen hankkeen rinnalla kulkeva Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeen suunnitelma on valmistunut. Noin 1000 hehtaarin alue koostuu Heinijärveen, Mustalammiin ja Hylönjärveen laskevista viidestä valuma-alueesta. Metsäkeskus on käynnistänyt haun toteuttajasta. Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022 - 2025.

Metsäkeskuksen sivut: Heinijärven vesiensuojeluhanke - luonnonhoitohanke


Tulevia toimenpiteitä (10.6.2022)

  • Keskusteluja suojeluyhdistysten, perkausyhtiön, Metsäkeskuksen ja keskeisten maanomistajien kanssa eri tahojen intresseistä ja rooleista
  • Kalastotutkimus Heinijärvellä ja Jänijärvellä heinä-elokuussa
  • Sedimenttitutkimukset
  • Yleisötilaisuus alkusyksystä

Toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin niiden toteuttamisen ollessa ajankohtaista.

Harraste2 teemahanke Sedimenttitutkimus valmistunut
 

Olemme Facebookissa