Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Hankkeet ja tutkimukset

 
 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen toimijoina ovat Heinijärven Suojelu ry. ja Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry, ja hanke saadaan päätökseen vuoden 2022 aikana. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen aikaisempien vuosine tutkimukset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä. Niiden pohjalta laaditaan asiantuntija-arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Aikaisemmista hankkeista poiketen hankealue ulottuu aiempaa laajemmalle ja kattaa koko valuma-alueen. Tavoitteena on tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä, sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.

Hankkeesta hyötyvät Heinijärven, Jänijärven ja Heinijoen lähialueen asukkaat, mökkiläiset, vesistöjen käyttäjät sekä luontomatkailijat ja retkeilijät. Hankkeessa kuullaan maan- ja metsänomistajia ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisötilaisuuksia alueen asukkaiden mielipiteiden kuulemiseksi.

Hankkeen kokonaiskustannus on 16.240 euroa, ja Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hakemuksen mukaisesti avustusta 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista eli 8.120 euroa. Heinijärven Suojelun osuus kustannuksista on 1.190 euroa. 

Forssan lehden uutinen »


Ajankohtaista hankkeesta Harraste2 teemahanke Sedimenttitutkimus valmistunut
 

Olemme Facebookissa