Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Hankkeet ja tutkimukset

 
 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu Hankkeen yleiskuvaus Ajankohtaista hankkeesta Harraste2 teemahanke Sedimenttitutkimus valmistunut

Heinijärvellä ja Jänijärvellä marraskuussa tehdyn sedimenttitutkimuksen tulokset on saatu ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen tutkimusraportti on valmistunut. Raportissa tarkasteltiin sedimentin koostumusta ja arvioitiin haitallisia aineita. Jänijärven tilanne on hieman parempi kuin Heinijärven. Heinijärveen on vuosikymmenien ajan tullut paljon soilta kulkeutunutta orgaanista aineista, järvi on matalampi ja sedimenttikerros on paksumpi ja löysempi. Fosforipitoisuus on molemmissa järvissä sama, Heinijärvessä on enemmän typpeä. Tutkimus antaa hyvän työkalun molempien järvien yhdistysten toimijoille jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. Tärkeintä on saada kuormitus vähenemään. Metsäkeskuksessa suunnitellut valuma-alueen laskeutusaltaat ovat hyvä askel tähän suuntaan.

 

Olemme Facebookissa