Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Hankkeet ja tutkimukset

 
Tammelan vesistöjen yhteistyöryhmäMetsäkeskuksen luonnonhoitohanke 2022-2025

Metsäkeskuksessa on käynnissä laaja Heinijärven valuma-aluetta koskeva luonnonhoitohanke. Sen tavoitteena on vähentää vesistökuormitusta vanhoilta ojitetuilta soilta. Lisäksi pohjapatosarjoilla vähennetään eroosion haittavaikutuksia. Alueen suuruus on n. 4000 hehtaaria ja sinne rakennetaan 19 laskeutusallasta, pohjapatosarjoja ja padottavia pohjapatoja.

Hankkeen kustannukset ovat noin 80.000 euroa ja rahoituksesta vastaa Metsäkeskus.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 2022, ja se kytkeytyi tiiviisti omaan Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu -hankkeeseemme. Ensimmäiset kolme laskeutusallasta on valmistunut kesään 2023 mennessä. Hanke jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Hankesuunnitelma

Lähestymiskartta

Toimenpidekartat

Forssan lehti uutisoi hanketta 17.7.2023. Haastattelussa olivat mukana meiltä Jouko Elomaa, Ilkka Tuominen ja Reijo Stevander. Juttu on tilaajien luettavissa linkistä

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/6074589.

Lue myös jutun lopussa olevien linkkien takaa, miten Tammelan alueella pidetään vesistöistä huolta.

Linkkejä Forssan lehden artikkeleihin
 

Olemme Facebookissa