Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Hankkeet ja tutkimukset

 
Tammelan vesistöjen yhteistyöryhmä

Tammelassa on tietolähteistä riippuen 150–200 järveä, joista yhdessä purojen ja jokien kanssa muodostuu kymmeniä vesistökokonaisuuksia. Vesiensuojeluyhdistyksiä on ainakin 15, osakaskuntia ja kuivatus- ja perkausyhtiöitä vielä enemmän. Toimijoita on paljon ja yksittäinen yhdistys ei saa mitään aikaan ilman saumatonta yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yhteistyöhön tarvitaan kuntaa, ELY-keskusta, Aluehallintovirastoa, hankerahoittajia. Suunnitteluavussa tärkeitä ovat myös Kokemäenjoen vesistöjen vesiensuojeluyhdistys KVVY, Vanajavesikeskus, Metsäkeskus. Verkostoituminen on yhdistyksille tänä päivänä erityisen tärkeää.

Tammelan alueen vesiensuojeluyhdistykset yhdessä kunnan ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys KVVY:n kanssa ovat lähteneet kehittämään tehokkaampaa vuorovaikutusta alueen vesiensuojeluyhdistysten ja lukuisten sidosryhmien kesken. Suunnitelmien tuloksena järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus Tammelan kunnantalolla 25.8.2023 teemana Miten voivat Tammelan vesistöt nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti yhdistyksemme puheenjohtaja Jouko Elomaa. Valtuustosali oli lehteriä myöten täynnä, mikä kertoo alueen asukkaiden ja mökkiläisten kiinnostuksesta ympäristön- ja vesiensuojeluun.

Tilaisuuden esitykset:

Tammelan vesien tila tällä hetkellä (Kehityspäällikkö Hanna Arola, KKVY)

Vesistökunnostustoimenpiteet Tammelassa (Erja Klemelä, Tammelan kunnan ympäristösihteeri, eläkkeellä)

Mahdolliset uhat vesistöille (Hannu Karisto, Särkijärven Suojeluyhdistys ry)

Työryhmä jatkaa hyvin alkanutta kehitystyötä, jonka muodot täsmentyvät työn edetessä.

Metsäkeskuksen luonnonhoitohanke 2022-2025Linkkejä Forssan lehden artikkeleihin
 

Olemme Facebookissa