Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022 Harraste2 teemahanke 2022 Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022 Dronevideo yhteishankkeista 2020 HAMKin oppilasprojekti 2019 Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018 Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016 Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014 Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014 Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012 Oja- ja järvivesitutkimus 2011 Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008

Heinijärven vesistön tilan selvittämiseksi ja oikeiden parannuskeinojen löytämiseksi yhdistys käynnisti v. 2007 kaksi hanketta: veden laadun tutkimus ja koekalastus. Lammin Biologisen aseman 4/2008 valmistuneen raportin mukaan järvi on rehevä ja fosforikuormitteinen. Pienet särkikalat ovat vallalla.

Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa