Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennostohanke käynnistyi syksyllä 2009. Hanketta koordinoivat Hämeen Ely-keskus ja Tammelan kunta. Mukana olivat Jänijärven ja Heinijärven suojeluyhdistykset, Heinijoen Perkausyhtiö, Hämeen Ely-keskus, Metsäkeskus, Mustialan ja Kaukjärven osakaskunnat ja Tammelan kunta. Hankealueen kartta.

Tavoitteena oli toteuttaa kunnostussuunnitelmassa mainitut toimenpiteet ja tehdä suunnitelma kesäaikaisten alimpien veden korkeuksien nostosta. Tavoitteena oli myös paikallisen väestön, ranta-asukkaiden ja vesistöjen käyttäjien osallistaminen vesienhoitotyöhön, ympäristötietoisuuden lisääminen ja vesistöjen kestävän käytön sekä hoidon lisääminen.

Hankkeelle saatiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa vuoden 2012 marraskuussa, mutta valitusten vuoksi hakijat vetäytyivät toteuttamasta hanketta keväällä 2013.

Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa