Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022 Harraste2 teemahanke 2022 Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022 Dronevideo yhteishankkeista 2020 HAMKin oppilasprojekti 2019 Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018 Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016 Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014 Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014

Tammelan kunnassa käynnistettiin vuonna 2012 EAKR-rahoitteinen hanke, jossa tutkittiin Tammelan järvien veden ja kalaston tilaa. Kalaston tutkimuksen kohteena olivat Pyhäjärvi, Kuivajärvi, Kaukjärvi, Mustialanlammi, Heinijärvi, Jänijärvi, Särkijärvi, Lunkinjärvi, Ojajärvi, Pehkijärvi, Määrlammi, Liesjärvi, Ruostejärvi, Oksjärvi. Järvitutkimuksen ja kunnostustoimien kohdejärvinä oli 30 järveä.  Koekalastuksen toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka. Hanke alkoi kesällä 2012 ja päättyi kesäkuussa 2014. Raportin mukaan hoitokalastuksen tarvetta Heinijärvellä ei ole.

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012 Oja- ja järvivesitutkimus 2011 Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008 Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa