Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014

Tammelan kunnassa käynnistettiin vuonna 2012 EAKR-rahoitteinen hanke, jossa tutkittiin Tammelan järvien veden ja kalaston tilaa. Kalaston tutkimuksen kohteena olivat Pyhäjärvi, Kuivajärvi, Kaukjärvi, Mustialanlammi, Heinijärvi, Jänijärvi, Särkijärvi, Lunkinjärvi, Ojajärvi, Pehkijärvi, Määrlammi, Liesjärvi, Ruostejärvi, Oksjärvi. Järvitutkimuksen ja kunnostustoimien kohdejärvinä oli 30 järveä.  Koekalastuksen toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka. Hanke alkoi kesällä 2012 ja päättyi kesäkuussa 2014. Raportin mukaan hoitokalastuksen tarvetta Heinijärvellä ei ole.

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa