Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018

Saloistenjärven pohjoispäässä sijaitseva erämaauimaranta oli aktiivisessa käytössä 1960–70-luvulla. Ajan kuluessa ranta-alue oli kuitenkin rämettynyt käyttökelvottomaksi. Tammelan seudun vesiensuojeluyhdistykset Heinijärven Suojelu ja Jänijärven seudun suojeluyhdistys päättivät tehdä yhteistyötä ja palauttaa alue jälleen viihtyisäksi, turvalliseksi ja uimakelpoiseksi. Tavoitteena oli perheystävällinen, luonnon helmassa sijaitseva ranta, joka tarjoaa uimapaikan ja virkistysmahdollisuuden myös heille, jotka eivät omista omaa uimarantaa. Erityisesti alueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen haluttiin panostaa.

Kunnostustoimenpiteet kohdistuivat Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle, joten hankkeen puitteissa ei ollut tarkoitus tehdä isoja toimenpiteitä, jotka saattaisivat heikentää alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Hankesuunnitelman laativat Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijat, ja hankkeeseen saatiin rahoitusta LounaPlussalta.

Erämaauimarannan kunnostusta tehtiin pitkälti talkootyönä, ja siihen osallistuivat myös Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Työt aloitettiin puuston karsimisella. Sitten oli vuorossa konevoiman avustuksella pohjasedimentin poisto ja vesikasvillisuuden niitto. Rakennettiin tulipaikka, kunnostettiin rantaan johtava polku ja tasoitettiin pysäköintipaikka. Lisäksi kunnostettiin veneen laskupaikka Haarankorventiellä.

Uimarannan avajaiset pidettiin 13.7.2019 kesätapahtuman merkeissä. Tapahtumaan liitettiin myös tutustuminen sienitutkija Karstenin Selkäsaaressa sijaitsevaan mökkiin.

Kuvia

Moni lapsiperhe on jo löytänyt uimarannalle, ja toivomme, että tulevina kesinä yhä useampi viihtyy erämaajärven lapsiystävällisellä hiekkarannalla.

Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa