Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018

Edellisissä vesistöhankkeissa tehtyjen toimenpiteiden toimivuutta ja vaikutuksia selvitettiin teettämällä veden laadun ja virtaaman tutkimuksia. Tavoitteena oli kerätä tietoa vesistöjen tilasta, jotta saadaan vertailukelpoista aineistoa menneisiin ja tuleviin mittauksiin nähden.

Hankkeen toinen tavoite oli luoda edellä mainittuja kunnostustoimenpiteitä yhdistävä patikointireitti ja asentaa kohdealueille ympäristökasvatuksellisia infotauluja, joiden tarkoitus on jakaa tietoa yhdistysten voimin tehdyistä vesiensuojeluhankkeista ja lisätä kohderyhmien tietoisuutta vesiensuojeluksen merkityksestä ja alueen luonnosta.

Jänijärven seudun suojeluyhdistys oli hankkeen hakijana, mutta Heinijärven ja Peräjoen vesiensuojeluyhdistykset osallistuivat hankkeen toteutukseen sekä rahallisesti että tarpeen mukaan talkooapuna.

Hankkeeseen saatiin rahoitusta LounaPlussalta.

Lammin biologisen aseman raportti valmistui joulukuussa 2017.

Heinijärven ja Jänijärven alueen kunnostustoimista teetettiin seitsemän infotaulua: Saloistenjärven uimaranta, Haarankorventie/Hylöjärvenoja, Kuivajärven - Saloistenjärven kannas, Heinämaantie/Luolalamminoja , Heinämaantie/Taipaleentie/Heinijoki, Sammalkorventien risteys, Pajulantien risteys. Infotaulut asennettiin paikoilleen kesällä 2018.

Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa