Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022 Harraste2 teemahanke 2022 Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022

Heinijärvellä ja Jänijärvellä tehtiin koekalastus verkoilla heinäkuussa 2022 Tammelan-Tarpianjoen tilauksesta. Heinijärven kalakannassa on kymmenessä vuodessa tapahtunut muutos särkikalavaltaisesta kalastosta ahvenvaltaiseen. Petokaloja, haukia ja petoahvenia, on runsaasti; petokalojen runsaus ja särkikalojen vähyys on myös merkki vesistön hyvästä tilasta. Lajeja oli ainoastaan kuusi, mutta esimerkiksi haukea arvellaan olevan enemmän kuin verkoilla saatiin. . Koska petokalojen osuus on merkittävä, tarvetta hoitokalastukselle ei nähdä. Raportti.

Dronevideo yhteishankkeista 2020 HAMKin oppilasprojekti 2019 Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018 Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016 Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014 Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014 Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012 Oja- ja järvivesitutkimus 2011 Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008 Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa