Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022Harraste2 teemahanke 2022

Yhdistyksemme on saanut LounaPlussan Harraste2 -teemahankkeesta rahoitusta verkkosivujen uudistamiseen, jätekatosten hankintaan ja kaislaleikkurille sopivan veneen hankintaan.

www.heinijarvi.fi -verkkosivut olivat teknisesti vanhentuneet, ja niiden uusimisesta päätettiin keväällä 2022. Uusimisessa kiinnitettiin huomiota sivujen käytettävyyteen (myös mobiililaitteilla) ja modernimpaan ilmeeseen. Uusi sivusto sisältää myös intranet-osion hallituksen dokumenttihallinnan välineenä. Uuden sivuston toteutti Mainostoimisto Synergia toukokuussa 2022.

Yhdistyksellämme on useita jätteiden keruupisteitä Heinijärven ympäristössä. Jäteastioille teetettiin puiset katokset helpottamaan tyhjentämistä ja pitämään ympäristö siistimpänä. Jätekatokset teetettiin Forssan Ammatti-instituutissa. Viimeiset katokset valmistuivat alkuvuodesta 2023.

Yhdistyksen polttomoottorikäyttöinen kaislaleikkuri kaipasi tukevaa venettä. Käytetty vene hankittiin kesällä 2022. 


Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa