Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022 Harraste2 teemahanke 2022

Yhdistyksemme on saanut LounaPlussan Harraste2 -teemahankkeesta rahoitusta verkkosivujen uudistamiseen, jätekatosten hankintaan ja kaislaleikkurille sopivan veneen hankintaan.

www.heinijarvi.fi -verkkosivut olivat teknisesti vanhentuneet, ja niiden uusimisesta päätettiin keväällä 2022. Uusimisessa kiinnitettiin huomiota sivujen käytettävyyteen (myös mobiililaitteilla) ja modernimpaan ilmeeseen. Uusi sivusto sisältää myös intranet-osion hallituksen dokumenttihallinnan välineenä. Uuden sivuston toteutti Mainostoimisto Synergia toukokuussa 2022.

Yhdistyksellämme on useita jätteiden keruupisteitä Heinijärven ympäristössä. Jäteastioille teetettiin puiset katokset helpottamaan tyhjentämistä ja pitämään ympäristö siistimpänä. Jätekatokset teetettiin Forssan Ammatti-instituutissa. Viimeiset katokset valmistuivat alkuvuodesta 2023.

Yhdistyksen polttomoottorikäyttöinen kaislaleikkuri kaipasi tukevaa venettä. Käytetty vene hankittiin kesällä 2022. 


Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022 Dronevideo yhteishankkeista 2020 HAMKin oppilasprojekti 2019 Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018 Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016 Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014 Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014 Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014 Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012 Oja- ja järvivesitutkimus 2011 Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008 Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa