Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Heinijärvi

Päättyneet hankkeet

 
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022

Hankkeen toimijoina olivat Heinijärven Suojelu ry. ja Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry, ja hanke saatiin päätökseen vuoden 2022 aikana. Hankkeen tarkoituksena oli koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimukset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä ja laatia arvio toimista, joihin tulisi keskittyä.  Tavoitteena oli muun muassa tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä, sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.

Sedimenttitutkimus

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus teki sedimenttitutkimuksen Heini- ja Jänijärvellä marraskuussa 2022. Raportissa tarkasteltiin sedimentin koostumusta ja arvioitiin haitallisia aineita. Jänijärven tilanne on hieman parempi kuin Heinijärven. Heinijärveen on vuosikymmenien ajan tullut paljon soilta kulkeutunutta orgaanista aineista, järvi on matalampi ja sedimenttikerros on paksumpi ja löysempi. Fosforipitoisuus on molemmissa järvissä sama, Heinijärvessä on enemmän typpeä. Tutkimus antaa hyvän työkalun molempien järvien yhdistysten toimijoille jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. Tärkeintä on saada kuormitus vähenemään. Metsäkeskuksessa suunnitellut valuma-alueen laskeutusaltaat ovat hyvä askel tähän suuntaan.

Metsäkeskuksen toimenpiteet

Metsäkeskuksella on samalle valuma-alueelle tehty toimenpidesuunnitelma, joka toteutuessaan tuottaa samansuuntaisen lopputuloksen oman hankkeemme kanssa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi osasta tavoitteista oli järkevää luopua. Koronan vuoksi yleisötilaisuuksien järjestäminen ei myöskään ollut mahdollista. 

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hakemuksen mukaisesti avustusta 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lopullinen avustussumma määräytyy, kun ELY-keskus on käsitellyt tarvittavat dokumentit.

Hankkeen loppuraportti »

Forssan lehden uutinen »


Harraste2 teemahanke 2022Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022Dronevideo yhteishankkeista 2020HAMKin oppilasprojekti 2019Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus 2017–2018Pohjois-Tammelan vesistöhankkeiden seuranta ja jatkotutkimukset sekä patikointireitti 2017–2018Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2016Pohjois-Tammelan vesistöhanke 2011–2013/2014Heinijärven ja ojien veden laadun tutkimus 2014Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus- hanke 2012–2014Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke 2009–2012Oja- ja järvivesitutkimus 2011Heinijärven vedenlaatu- ja kalastoraportti 2007–2008Yhdistyksen muut tutkimukset ja toimenpiteet
 

Olemme Facebookissa