6.jpg
 
 

KVVY Loimijokiryhmä

Heinijärven Suojelu on mukana Loimijoen valuma-alueen tilaa ja kunnostustoimia selvittävässä Loimijoki-työryhmässä. 

Päivitys 26.5.2019

Avoimet kunnostuskohteet -päivä 8.6.

Vesistökunnostuskohteita ja niiden tekijöitä on esillä Avoimet kunnostuskohteet -päivässä lauantaina 8.6.2019. Heinijärven alueelta on mukana neljä kohdetta: Heinijoen eroosiolaatat, Saloistenjärven ja Kyynäräjärven pohjakynnykset ja Saloistenjärven erämaauimaranta. Avoimet kunnostukohteet -päivän järjestää Loimijoen vesiviesti -hanke yhdessä Tammelan järviyhdistysten kanssa. Kohteiden esittely ja kartta

Päivitys 15.3.2019

Loimijoen vesiviesti -hanke

Loimijokiryhmän 27.3. 2019 pidettävän kokouksen jälkeen järjestetään Forssan kaupungintalon valtuustosalissa klo 16.30 - 18.30 Loimijoen vesiviesti -hankkeen työpaja. Siellä kuullaan muun muassa, missä tilassa Loimijoen alueen vedet ovat ja keskustellaan, mihin kunnostustoimia tulisi kohdentaa. Työpajassa myös kartoitetaan alueen vesistöllisiä vahvuuksia ja ideoidaan vesistöbrändiä. Työpajan tuloksia käytetään tulevien hankkeiden pohjana. Tilaisuus on kaikille avoin, tässä linkki kutsuun: kvvy.fi/loimijoki/tyopaja-maaliskuu2019. Tervetuloa!

KVVY Vauhtia vesienhoitoon -hanke

Päivitys 9.3.2018

Hanke on saanut omat verkkosivut vesienhoito.kvvy.fi. Palvelusta löytyy tietoa vesistöjen veden laadusta, eri vesistöillä toimivista paikallista toimijoista ja esimerkkejä erilaisista kunnostustoimista. Nettipalvelun suunnittelun lähtökohtana oli luoda uudenlainen toiminta-alusta vesistökunnostajille Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöissä, ja tehdä näkyväksi paikallistasolla tehtävää vesienhoitotyötä.

Heinijärven Suojelu on osa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Vauhtia vesienhoitoon -verkostoa. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää alueen vesienkunnostajat, jakaa tietoa kunnostuksista, avustaa kunnostustoimenpiteissä ja auttaa rahoituksen hankkimisessa. Hankkeella on omat Facebook-sivut. Alueelliset vesistökunnostajat kokoontuivat 21.11.2017 Tampereelle. Illan esitykset ovat ladattavissa täältä.