5.jpg
 
 

Heinijärven sijainti ja ympäristö

Heinijärvi sijaitsee Tammelan kunnassa Lounais-Hämeessä, Hämeen järviylängöllä, 10-tien pohjoispuolella. Heinijärvi tarjoaa alueen asukkaille ja mökkiläisille virkistystä, luontoelämyksiä ja mahdollisuutta rauhoittua suomalaisen maiseman ääreen. Järvi on monien lintujen pesimäjärvi, muun muassa laulujoutsenet ovat valinneet järven jokavuotiseksi pesimäalueekseen.

Järven hyvinvointi on ranta-asukkaiden ja mökkiläisten sydämen asia ja sitä varten perustettiin Heinijärven Suojelu ry. v. 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on Heinijärven alueen vesistön ja sen toimintaympäristön vesiensuojelun edistäminen.

Heinijärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistön valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 126 ha ja rantaviivaa on lähes 10 km. Järvi on kauttaaltaan matala, runsasravinteinen ja pohjamuodostukseltaan rikkonainen ja kivinen. Rannat ovat yleensä kovapohjaisia, osa hiekkarantoja.

Kesällä 2010 Hämeen Ely-keskus luotasi Heinijärven. Luotaus tapahtui veden korkeuden ollessa lähes matalimmillaan. Vedenkorkeusasteikon 0-pisteen korkeus on N60 + 116,24 m, joten luotauksen aikaan (20.-21.7.2010) vedenpinta on ollut 43 cm asteikon 0-pisteen yläpuolella. Luotaustuloksen mukaan Heinijärvi on tasaisen matala, syvin piste 2,35 m. Liitteenä on syvyyskartta.

Valuma-alueella on melko runsaasti soita, suurimpana Leikatunlahdensuo etelässä, ja jonkin verran peltoa. Suurimmat virtaamat Heinijärveen tulee pohjoispäässä sijaitsevasta Myllyojasta, muita ojia on muun muassa Kiimalamminoja, Mustalamminoja, Hylöjärvenoja, Luolalamminoja ja Korpipohjanteenoja. Heinijärven ainoa laskujoki on Heinijoki, joka laskee Jänijärveen. Järvenrantakiinteistöjä on noin 60, joista suurin osa kesämökkejä. Ranta-asukkaat haluavat nauttia järven rauhasta ja hiljaisuudesta ja antaa myös linnuille pesimärauhan: kovaäänisiä moottoriveneitä ei järvellä liiku.

Tästä linkistä pääset Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikkaan, mistä löytyy mm. Heinijärven maastokartta, ilmakuva, kiinteistöjen rajat, kiinteistöjen tunnukset ym.