4.jpg
 
 

Heinijärven ominaispiirteitä

Veden korkeuserot järvellä vaihtelevat suuresti vuodenaikojen ja sääolojen mukaan. Keväisin vesimassoja virtaa varsinkin Myllyojasta ja järvi on monesti tulvakorkeudessa. Virtaamaa on sekä järveen päin että myös poispäin: Heinijokea  pitkin kulkeutuu keväisin sekä vettä että myös kiintoainesta Jänijärveen. Runsaan virtaaman ja haihtumisen vuoksi järven pinta voi olla kesällä jopa metrin matalammalla kuin keväällä. 

Lammin Biologisen aseman tutkimuksen mukaan järvi on luokiteltu reheväksi. Sinileväkukintoja on esiintynyt ajoittain, mutta järven mataluuden vuoksi vähäisetkin tuulet liikuttavat vettä ja pitävät sen happipitoisena ja kukinnot yleensä tulevat ja menevät saman tien. Kalastossa on pienet särkikalat yliedustettuina.

Luonnonsuojelualueet

Heinijärven lounaispohjukassa on 1,7 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue ja se liittyy 3 hehtaarin kokoiseen rauhoitettuun suo-alueeseen. Luonnonsuojelualue on metsittyvää rantamaastoa, joka on aikanaan ollut peltoa; muun muassa puuston kasvutapa kertoo vanhoista sarkaväleistä. Alueella on joutsenparin jokavuotinen koti. Rauhoitusmääräykset kieltävät alueella mm. ojien kaivamisen, maaperän vahingoittamisen sekä ruoho- ja heinäkasvien ottamisen.

Heinijoki virtaa rauhoitettujen alueiden läpi. Heinijokea on perattu 1920-luvulla ja kahdesta koskesta on aikanaan räjäytetty kiviä pelto- ja metsäalueiden laajentamiseksi.