4.jpg
 
 

Heinijärven veden korkeutta seurataan

Heinijärveä käyttävien listalla yksi eniten virkistyskäyttöä rajoittavista tekijöistä on veden korkeuden voimakas vaihtelu: jopa 1,18 m vuosittain. Keväisin järvi on lähes tulvakorkeudessa ja joskus keskikesällä virtaamaa ei ole järveen päin eikä sieltä pois päin. Kesäaikainen vesimassan vähyys aiheuttaa helposti myös veden laadun heikentymistä. Korkeusseuranta aloitettiin 11.3.2009.  

Syksystä 2014 lähtien veden korkeutta on seurattu automaattisesti. Automaattinen asema lähettää lukemat Suomen Ympäristökeskukseen, jonka sivuilta ne ovat luettavissa. Veden korkeus ilmoitetaan korkeutena merenpinnasta, korkeusjärjestelmä on N60. Esimerkiksi aiemman seurantatavan mukainen korkeuslukema oli 31 cm 24.9.2014, uuden mittaustavan mukainen lukema oli 116,55 m (31 + 116,24 m). Vanha mitta-asteikko säilytetään tarkistusmittarina Lassilansaaressa.

Veden korkeus graafisena kuvaajana (Heinijärvi seitsemänneksi viimeisenä), ja tilastona automaattisen laskennan alusta. Graafisessa kuvaajassa (Heinijärvi seitsemänneksi viimeisenä) näkyy vuosien 2009-2014 keskiarvo, vaihteluväli ja automaattiaseman lukemat kerran vuorokaudessa 24.9.2014 alkaen. Kuvat-sivulla on kuvia Heinijärven luoteisrannalla sijaitsevasta mittarista.