2.jpg
 
 

Heinijärven veden korkeutta seurataan

Heinijärveä käyttävien listalla yksi eniten virkistyskäyttöä rajoittavista tekijöistä on veden korkeuden voimakas vaihtelu: jopa 1,18 m vuosittain. Keväisin järvi on lähes tulvakorkeudessa ja joskus keskikesällä virtaamaa ei ole järveen päin eikä sieltä pois päin. Kesäaikainen vesimassan vähyys aiheuttaa helposti myös veden laadun heikentymistä. Korkeusseuranta aloitettiin 11.3.2009.  

Syksystä 2014 lähtien veden korkeutta on seurattu automaattisesti. Automaattinen asema lähettää lukemat Suomen Ympäristökeskukseen, jonka sivuilta ne ovat luettavissa. Veden korkeus ilmoitetaan korkeutena merenpinnasta, korkeusjärjestelmä on N60. Vanha mitta-asteikko säilytetään tarkistusmittarina Lassilansaaressa. Kuvat-sivulla on kuvia Heinijärven luoteisrannalla sijaitsevasta mittarista.