Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Yhdistys

Heinijärven Suojelu ry:n säännöt

 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vesiensuojelun edistäminen Heinijärven alueella ja sentoimintaympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa:

  • kokoaa yhteen yllä mainitun vesistön suojelun ja kunnostuksen edistämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt
  • rakentaa kiinteän yhteistyön vesialueen omistajiin, ympäristöviranomaisiin ja mahdollisiin muihin vesiensuojelun kannalta tärkeisiin toimijoihin
  • hankkii tietoa vesiensuojelusta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yllä mainitun vesistön tilasta ja tiedottaa siitä jäsenistölleen
  • käynnistää ja toteuttaa kunnostustoimenpiteitä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
  • voi ylläpitää omia internetsivuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää erillisellä luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
3. Jäsenet 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 5. Liittymis- ja jäsenmaksu 6. Hallitus 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 8. Tilikausi ja tilintarkistus 9. Yhdistyksen kokoukset 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 11. Vuosikokous 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 

Olemme Facebookissa