Sisältöön »
 
Heinijärvi
 
Yhdistys

Heinijärven Suojelu ry:n säännöt

 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vesiensuojelun edistäminen Heinijärven alueella ja sentoimintaympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa:

  • kokoaa yhteen yllä mainitun vesistön suojelun ja kunnostuksen edistämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt
  • rakentaa kiinteän yhteistyön vesialueen omistajiin, ympäristöviranomaisiin ja mahdollisiin muihin vesiensuojelun kannalta tärkeisiin toimijoihin
  • hankkii tietoa vesiensuojelusta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yllä mainitun vesistön tilasta ja tiedottaa siitä jäsenistölleen
  • käynnistää ja toteuttaa kunnostustoimenpiteitä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
  • voi ylläpitää omia internetsivuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää erillisellä luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
3. Jäsenet4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen5. Liittymis- ja jäsenmaksu6. Hallitus7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen8. Tilikausi ja tilintarkistus9. Yhdistyksen kokoukset10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen11. Vuosikokous12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 

Olemme Facebookissa